nieuwe dienst van RcR: advies administratieve en financiële zaken

Vanaf het Repair Café Runkst van nu zaterdag, 8 september, kunnen we je een nieuwe dienst aanbieden.

We hebben een nieuwe vrijwilliger die, vanuit zijn professionele ervaring, advies kan geven over administratieve en financiële zaken.

Heb je uitleg nodig over een lening? Heb je vragen over je (ver/huur)contracten? Begrijp je een administratief document niet?  Dan kan je voortaan terecht bij het Repair Café Runkst.

Share

Provinciebestuur Limburg steekt een handje toe.

Het heeft een tijdje geduurd maar het provinciebestuur van Limburg kende een bescheiden subsidie toe aan het Repair Café Runkst. Belangrijker dan het eenmalige financiële steuntje dat helemaal naar de aankoop van reparatie-materiaal en kleine werktuigen gaat, is de erkenning die het Repair Café nu krijgt. Als tegenprestatie toont de website het bekende logo van de provincie zodat ook zij u een beetje welkom heten elke tweede zaterdag van de maand in Hostel H.

Share